Připravte svůj provoz na vyřazení zářivek T8 z prodeje kvůli nařízení Evropské unie které vstupuje v platnost 1. září 2023 ! Více v záložce "repas svítidel" nebo v novinkách.

Odolnost a její stupně

Stupně odolnosti/vodotěsnosti jsou označení, která popisují, jaké míry je zařízení, obal nebo jiný produkt odolný vůči průniku vody, prachu, nebo jiných škodlivých vnějších vlivů. Tyto stupně se často označují pomocí kódů IP (Ingress Protection) a NEMA (National Electrical Manufacturers Association), což jsou standardy používané k určení odolnosti zařízení.

Stupnice IP se obvykle skládá ze dvou čísel, například IP67. První číslo označuje odolnost proti prachu a částicím, druhé číslo označuje odolnost vůči vodě. Vyšší číslo znamená větší odolnost. Zde je význam obou čísel:

První číslo (odolnost proti prachu):

0: žádná ochrana
1: ochrana proti velkým částem (například ruce)
2: ochrana proti střední částicím (například prsty)
3: ochrana proti malým částem (např. nástroje a dráty)
4: ochrana proti vniknutí prachu
5: omezený prach
6: prachotěsný

Druhé číslo (odolnost vůči vodě):

0: žádná ochrana
1: ochrana proti kapkám vody
2: ochrana proti dopadající vodě, když je zařízení nakloněno
3: ochrana proti stříkající vodě
4: ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů
5: ochrana proti vodnímu tryskání
6: odolnost proti silnému stříkání vody
7: odolnost proti ponoření na krátký čas do vody
8: odolnost proti ponoření na delší čas do vody

 

 

 

Když se podíváme na ilustrační obrázek, vše by nám mělo být ještě jasnější, než z pouhého výčtu stupnic. Všechny zařízení musí být pečlivě otestovány, aby se mohl stanovit konečný číselný kód. V Evropě a tudíž i v České republice se používá zkratka IP a měření podle ní. NEMA stupně odolnosti se používají především v Severní Americe a mají podobný způsob kategorizace. Tyto stupně mohou zahrnovat ochranu proti prachu, vodě, chemickým látkám a dalším vlivům.

Je však vždy velice důležité zkontrolovat i to, že výrobci různých zařízení mohou poskytovat různé stupně odolnosti, takže je vždy důležité zkontrolovat specifikaci konkrétního produktu, pokud potřebujete určit, jakým větším vlivům je odolný.

 

A jaký je příklad počítání odolnosti?

Například stupeň odolnosti7 (IPX7) označuje, že zařízení nebo obal je odolný proti ponoření na krátký čas do vody. Konkrétně to znamená, že zařízení nebo obal by měl přežít ponoření do vody do hloubky alespoň 1 metr po dobu 30 minut. Po této době by mělo být zařízení stále funkční a nepoškozené.

Toto označení se často používá pro vodotěsné telefony, hodinky, reproduktory a jiná zařízení, která by měla být chráněna před náhodným ponořením do vody, jako je například krátké potápění nebo náhodné ponoření do vody ve vaně, bazénu nebo dešti. Je důležité si uvědomit, že IPX7 neznamená, že jsou zařízení vhodná pro dlouhodobé ponoření nebo potápění do vody. Pro takové použití by bylo třeba hledat zařízení s vyšším stupněm odolnosti, například IPX8.

Co je dobré znát o odolnosti?
1. Historie IP stupně odolnosti: Stupně odolnosti dle standardu IP (Ingress Protection) byly vyvinuty v Evropě a mají svůj původ v normě IEC 60529. Tyto stupně byly vytvořeny k tomu, aby poskytovaly jednoznačné a mezinárodně uznávané hodnocení odolnosti vůči prachu a vodě.

2. NEMA vs. IP: V Severní Americe je často používán standard NEMA (National Electrical Manufacturers Association) pro hodnocení odolnosti elektrických zařízení. I když se obecně překrývá s IP, NEMA může také zahrnovat další aspekty, jako je ochrana proti chemikáliím nebo nárazům.

3. Testy pro stupně odolnosti: Stupně odolnosti se testují v laboratořích podle standardních postupů. Například testování na odolnost proti prachu může zahrnovat vystavení produktu prachu určité velikosti a množství, kdy testování na odolnost vůči vodě obvykle zahrnuje ponoření zařízení do vody podle přesných podmínek.

4. Vyšší stupeň odolnosti neznamená vždy lepší produkt: Je důležité vybrat produkt odpovídající úrovni odolnosti podle konkrétního použití. Zařízení s vyšším stupněm může být dražší a těžší.

5. Odolnost proti vodě a ponoření: Kategorizace stupňů odolnosti vůči vodě zahrnuje různé úrovně odolnosti, od stříkající vody až po dlouhodobé ponoření. Je důležité zvolit správný stupeň odolnosti v závislosti na očekávaném vystavení vodě.

6. Stupně odolnosti v praxi: Stupně odolnosti se běžně používá ve výrobě elektroniky, mobilních telefonů, hodinek, outdoorového vybavení, osvětlení a mnoha dalších produktů. Pomáhají zákazníkům určit, zda jsou produkty vhodné pro jejich prostředí a použití. 

Je důležité nezapomínat, že stupně odolnosti jsou užitečné nástroje pro výběr správných produktů pro specifické potřeby, a mohou vám pomoci zajistit, že vaše zařízení zůstanou funkční v náročných podmínkách.

Dále může být také zápis doplněn přídavnými písmeny, které označují bezpečnost při dotyku přístroje, ty už jsou ale spíše dodatky a nemusí být uvedeny vždy. Zde je násedující tabulka pro přehled:

 

Zdroj - https://www.gavri.cz/blog-1/stupen-kryti-jak-odolne-je-vase-zarizeni/

Co se týče naší nabídky, naše produkty mají odolnost především IP65 (14x) a IP67 (11x), kde je odolnost opravdu jednou z největších co jde. Dále máme v nabídce IP54 (6x) a IP44 (7x). V našem sortimentu se také najdou lampy a svítidla s IP30 (3x) , IP20 (2x), IP55 a IP50 (po jednom kusu).

Pokud budete mít jakékoliv dodatečné otázky, neváhejte nás oslovit v kontaktech a pokud se zajímáte o tento typ výrobků, určitě si projděte naši webovou stránku!